MITUS

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
1985-1996
Imploració (1985)
Imploració (1985)

Mides 57x55cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre pergamí
Propietat Família Aurell

(1985)
(1985)

Mides
Tècnica Esmalt sintètic sobre pergamí
Propietat

Llimones (1985)
Llimones (1985)

Mides 74x56cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre pergamí
Propietat

Mà de fusta (1985)
Mà de fusta (1985)

Mides 75x55,5cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre pergamí
Propietat Família Aurell

Il·lusió absurda (1985)
Il·lusió absurda (1985)

Mides 75x55,5cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre pergamí
Propietat Família Aurell

Home amb banderilles (1985)
Home amb banderilles (1985)

Mides 75x55,5cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre pergamí
Propietat Família Aurell

The Illusion (1985)
The Illusion (1985)

Mides 65,5x50,5cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre pergamí
Propietat Família Aurell

Superposició (1985)
Superposició (1985)

Mides 75x55,5cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre pergamí
Propietat Família Aurell

Estàtica (1985)
Estàtica (1985)

Mides 75x55,5cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre pergamí
Propietat Família Aurell

Interior (1985)
Interior (1985)

Mides 100x75cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre pergamí
Propietat Família Aurell

Sherry (1985)
Sherry (1985)

Mides 45x54cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre pergamí
Propietat Família Aurell

(1985)
(1985)

Mides 30x30m.
Tècnica Esmalt sintètic sobre pergamí
Propietat Família Aurell

Fo (1985)
Fo (1985)

Mides 44x50,5cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre pergamí
Propietat Família Aurell

(1985)
(1985)

Mides 30x30m.
Tècnica Esmalt sintètic sobre pergamí
Propietat Família Aurell

(1985)
(1985)

Mides 50x50cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat Famíliaa Aurell

Ampolleta amb parasol (1985)
Ampolleta amb parasol (1985)

Mides 44x50,5cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre pergamí
Propietat Famíliaa Aurell

Tetera F.L (1985)
Tetera F.L (1985)

Mides 45,5x54m.
Tècnica Esmalt sintètic sobre pergamí
Propietat Família Aurell

Il·lusió òptica (1985)
Il·lusió òptica (1985)

Mides 45,5x54m.
Tècnica Esmalt sintètic sobre pergamí
Propietat Família Aurell

Les filaires que cauen (1985)
Les filaires que cauen (1985)

Mides 45,5x54cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre pergamí
Propietat Família Aurell

Cañas (1985)
Cañas (1985)

Mides 45,5x54cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre pergamí
Propietat Família Aurell

Canti i olives (1985)
Canti i olives (1985)

Mides 45,5x54cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre pergamí
Propietat Família Aurell

Canti amb tap (1985)
Canti amb tap (1985)

Mides 45,5x54cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre pergamí
Propietat Família Aurell

Direcció Africa (1985)
Direcció Africa (1985)

Mides 45,5x54cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre pergamí
Propietat Família Aurell

Canti-pistola (1985)
Canti-pistola (1985)

Mides 45,5x54cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre pergamí
Propietat Família Aurell

Quadre pla amb sabata (1985)
Quadre pla amb sabata (1985)

Mides 45,5x54cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre pergamí
Propietat Família Aurell

Quadre profund (1985)
Quadre profund (1985)

Mides 45,5x54cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre pergamí
Propietat Família Aurell

Travesti vell (1985)
Travesti vell (1985)

Mides 50x43cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre pergamí
Propietat Família Aurell

(1985)
(1985)

Mides 30x45cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre pergamí
Propietat Família Aurell

(1985)
(1985)

Mides 30x45cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre pergamí
Propietat Família Aurell

(1985)
(1985)

Mides 30x45cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre pergamí
Propietat Família Aurell

(1985)
(1985)

Mides 30x45cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre pergamí
Propietat Família Aurell

Haricords verds (1985)
Haricords verds (1985)

Mides 54x44,5 cm
Tècnica Esmalt sintètic sobre pergamí
Propietat

Setrillera amb pilota (1985)
Setrillera amb pilota (1985)

Mides 44,5x54cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre pergamí
Propietat

(1985)
(1985)

Mides
Tècnica Esmalt sintètic sobre pergamí
Propietat

(1985)
(1985)

Mides 65x50cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat Família Aurell

Homenatge als elements (1985)
Homenatge als elements (1985)

Mides 100x75cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre pergamí
Propietat Família Aurell

(1985)
(1985)

Mides 80x50cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre pergamí
Propietat Família Aurell

(1985)
(1985)

Mides 45,5x54cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre pergamí
Propietat Família Aurell

(1985)
(1985)

Mides 50x43cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre pergamí
Propietat Família Aurell

(1985)
(1985)

Mides 45x30,5cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre pergamí
Propietat Família Aurell

(1985)
(1985)

Mides 30x45cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre pergamí
Propietat Família Aurell

(1985)
(1985)

Mides 30x45cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre pergamí
Propietat Família Aurell

(1985)
(1985)

Mides 30x45cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre pergamí
Propietat Família Aurell

(1985)
(1985)

Mides 70x37cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat Família Aurell

Setrill suspés (1985)
Setrill suspés (1985)

Mides 54,4x44,4cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre pergamí
Propietat Mónica Sans

(1985)
(1985)
(1985)
(1985)

Mides 30x45cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre pergamí
Propietat Família Aurell

_
_

Mides 33x100cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat Família Aurell

_
_

Mides 29x34,5cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat Família Aurell

_
_

Mides
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat

_
_

Mides 40x65cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat

_
_

Mides 52,5x75cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat

_
_

Mides 42x29,5cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre paper vegetal
Propietat Família Aurell

_
_

Mides 42x29,5cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre paper vegetal
Propietat Família Aurell

_
_

Mides 35x49cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre paper
Propietat Família Aurell

_
_

Mides 35x49cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre paper
Propietat Família Aurell

_
_

Mides 29x34,5cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat Família Aurell

_
_

Mides 29x34,5cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat Família Aurell

_
_

Mides 29x34,5cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat Família Aurell

_
_

Mides 29x34,5cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat Família Aurell

_
_

Mides 29x34,5cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat Família Aurell

_
_

Mides 35x29cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat

_
_

Mides 35x29cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat

_
_

Mides 39x45cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat

(1985)
(1985)

Mides 52,5x78cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat

Interior amb test, taula i armari (1985)
Interior amb test, taula i armari (1985)

Mides 52,5x75cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat

_
_

Mides 82,5x91,5cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre paper
Propietat Família Aurell

_
_

Mides
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat

_
_

Mides 55,5x46,5cm.
Tècnica Acrílic sobre tela
Propietat Família Aurell

_
_

Mides 33,5x41cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre tela
Propietat Família Aurell

_
_

Mides 37x45cm.
Tècnica Acrílic sobre fusta
Propietat Família Aurell

_
_

Mides 52,5x75cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat Família Aurell

L\'encenador
L'encenador

Mides 44x30 cm
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat Família Aurell

_
_

Mides 95x41cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat

Gall
Gall

Mides
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat

_
_

Mides 65x65cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat Família Aurell

_
_

Mides 50x100cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat Família Aurell

_
_

Mides 65x65cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat

_
_

Mides 80x80cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat Família Aurell

_
_

Mides 50x100cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat Família Aurell

_
_

Mides 50x100cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat Família Aurell

Mistos de cuina (1988)
Mistos de cuina (1988)

Mides 55x75cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat

_
_

Mides 33x68cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat Família Aurell

_
_

Mides
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat

_
_

Mides 35x30cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat

_
_

Mides 50x45cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat

_
_

Mides 29x35cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat

_
_

Mides 34x50cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat

L’ull de sempre (1986)
L’ull de sempre (1986)

Mides 45x80cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat

L’escriptor intentant d\'explicar gràficament el seu entorn (1986)
L’escriptor intentant d'explicar gràficament el seu entorn (1986)

(Retrat de Pau Vila)
Mides 72,5x50cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat Família Aurell

Spaguettis (1988)
Spaguettis (1988)

Mides 59x70cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat Família Aurell

Barcassa Eivissa-Formentera (1988)
Barcassa Eivissa-Formentera (1988)

Mides 35x50cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat Nani Moner

L\'armari que cau (1988)
L'armari que cau (1988)

Mides 85x35cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat

Pera i Síndria (1988)
Pera i Síndria (1988)

Mides 55x75cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat

Clamor apagat (1988)
Clamor apagat (1988)

Mides 67x80cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat

(1989)
(1989)

Mides
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat

Autoretrat (1989)
Autoretrat (1989)

Mides 57x82,5cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat

(1989)
(1989)

Mides
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat

_
_

Mides
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat

(1989)
(1989)

Mides 85x108cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat Família Aurell

S’ha assecat el mar per 5ª vegada (1989)
S’ha assecat el mar per 5ª vegada (1989)

Mides 78x103cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat Família Aurell

_
_

Mides 100x60cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat Família Aurell

_
_

Mides 44,5x30cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat Família Aurell

_
_

Mides 53x28cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat Família Aurell

Retrat de José de Udaeta (1989)
Retrat de José de Udaeta (1989)

Mides 74x61cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat Família Aurell

_
_

Mides 50x55,5cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat Família Aurell

La Dolorosa (1989)
La Dolorosa (1989)

Mides 62x42cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat Sandra Artigas

Niña de la puebla (1989)
Niña de la puebla (1989)

Mides 65x50cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat Núria Aurell

Una cantonada de la taula (1989)
Una cantonada de la taula (1989)

Mides 82x97cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat

(1989)
(1989)

Mides 73,5x73,5cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat Família Aurell

(1989)
(1989)

(Portada del llibre: DI-VERSOS de Pere Serrahima)
Mides
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat Pere Serrahima

Carroussel (1989)
Carroussel (1989)

Mides 45x60cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat Josep Agustí

_
_

Mides 58x70cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat Família Aurell

_
_

Mides 52x47cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat Família Aurell

(1989)
(1989)

Mides 69x93cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat

_
_

Mides 55x75cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat

(1989)
(1989)

Mides
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat

La meva grana (1989)
La meva grana (1989)

Mides 40x40cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat

Peix amb pastanaga (1989)
Peix amb pastanaga (1989)

Mides 61x61cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat Martí Sans

Gavina que mira (1989)
Gavina que mira (1989)

Mides 40x113cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat Albert Heras

Mosquits alteradors (1989)
Mosquits alteradors (1989)

Mides 85x108cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat

Nadala
Nadala

Mides 10,5x15
Tècnica Postal
Propietat Nadala encarregada pel pare del artista

(1990)
(1990)

Mides 77x92cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat Família Aurell

Respall de dents elèctric (1990)
Respall de dents elèctric (1990)

Mides 83,5x63x5cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat Família Aurell

El preu de les castanyes (1990)
El preu de les castanyes (1990)

Mides 49x58cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat

Vestigis del franquisme (1990)
Vestigis del franquisme (1990)

Mides 50x60cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat Família Aurell

Tetera amb fruites (1990)
Tetera amb fruites (1990)

Mides 49x58cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat

Escola d’equitació (1991)
Escola d’equitació (1991)

Mides 50x122,5cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat Núria Aurell

Dutxa amb biga (1991)
Dutxa amb biga (1991)

Mides 64,5x94,5cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat Família Aurell

S/T (1991)
S/T (1991)

Mides 60x50cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat

(1992)
(1992)

Mides 95x106cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat Família Aurell

(1992)
(1992)

Mides 36x123,5cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat Família Aurell

Articles de fumador (1992)
Articles de fumador (1992)

Mides 70x85cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat Albert Heras

(1992)
(1992)

Mides 90x123cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat

(1992)
(1992)

Mides 90x61 cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat Família Aurell

(1992)
(1992)

Mides 90x61cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat Família Aurell

(1993)
(1993)

Mides 54x65cm.
Tècnica Acrílic sobre fusta
Propietat Família Aurell

(1993)
(1993)

Mides 90,5x61cm.
Tècnica Acrílic sobre fusta
Propietat Família Aurell

(1993)
(1993)

Mides 65x54,5cm.
Tècnica Acrílic sobre fusta
Propietat Família Aurell

(1993)
(1993)

Mides 90x61cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat Família Aurell

(1993)
(1993)

Mides 90x61cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat Família Aurell

Girasol
Girasol

Mides 100,5x52,5cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat Família Aurell

(1993)
(1993)

Mides 80x80cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat Família Aurell

(1993)
(1993)

Mides 88x67cm.
Tècnica Acrílic sobre fusta
Propietat Família Aurell

Autoretrat (1993)
Autoretrat (1993)

Mides 49,5x37cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat Família Aurell

Calendari 1993
Calendari 1993

Mides 53,5x35,5cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre cartolina
Propietat Bernat Aurell

Africà i nit
Africà i nit

Mides 64,5x59,5cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat

(1993)
(1993)

Mides 56x67cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat

(1993)
(1993)

Mides 122x65cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat Família Aurell

(1993)
(1993)

Mides
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat Família Aurell

(1993)
(1993)

Mides 57x45cm.
Tècnica Acrílic sobre fusta
Propietat Família Aurell

(1993)
(1993)

Mides
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat Família Aurell

_
_

Mides
Tècnica
Propietat

_
_

Mides 45x65cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat Família Aurell

Les alicates
Les alicates

Mides 52,5x103cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat

_
_

Mides
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat Família Aurell

Retrat de Martí (1995)
Retrat de Martí (1995)

Mides 61x61cm.
Tècnica Esmalt sintètic sobre fusta
Propietat Martí Sans

_
_

Mides 15,8x26,7cm.
Tècnica Tinta Xinesa sobre cartró
Propietat Martí Sans

L\'Univers (1995)
L'Univers (1995)

Mides
Tècnica Tècnica mixta: esmalt sintètic i oli sobre fusta
Propietat Albert Heras

_
_
 
 
 
Powered by Phoca Gallery